Mời dùng trà

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Điệp
Giới tính Nam
Website https://7kho.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Mười
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Dương Trung Nguyên, Đang bị khóa
Đã đưa lên 598 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 329 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1173 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46901 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

ĐAI DƯƠNG

</a><br><br><a href=