Mời dùng trà

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thái Hồng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaiphamhong63
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Tân
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Thị Duyên, Trương Thị Nguyệt
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 338 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 151 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

ĐAI DƯƠNG

</a><br><br><a href=